Grupa 2

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy, że Uczestnicy/Uczestniczki z grupy 2 rozpoczęli kolejną formę wsparcia
jaką jest Wsparcie w ramach kompetencji językowych – język polski (zadanie 3). Program zajęć
obejmuje:

 1. Rozumienie – słuchanie,
 2. Rozumienie – czytanie,
 3. Pisanie,
 4. Mówienie – interakcja,
 5. Mówienie – produkcja.
  Nasi Uczestnicy znajdują się pod opieką doświadczonego lektora, który pomoże im zrozumieć niuanse
  języka polskiego, a to pozwoli na łatwiejszą integrację oraz aktywizację społeczną.
  Dodatkowo 9 Uczestników/-czek z grupy 1 już 31.01. podejdzie do egzaminu na poziomie A1, który
  zweryfikuje ich wiedzę z języka polskiego.
  Wszystkim życzymy powodzenia!

#FunduszeUE

Language/Язик »