Diagnoza – Etap II i III

Mili Państwo!
Miło nam poinformować, że kolejna grupa rozpoczęła wsparcie w ramach zadania 1, czyli „Diagnozę –
Etap II i III”. Wsparcie będzie trwało do 27.01. i obejmie diagnozę 10 Uczestników/Uczestniczek,
biorących udział w projekcie.
Diagnoza, prowadzona przez doświadczonego doradcę zawodowego, ma na celu określenie poziomu
posiadanych umiejętności podstawowych u diagnozowanych osób oraz potrzeb edukacyjnych w
zakresie ich poprawy i służy odpowiedniemu dostosowaniu indywidualnego wsparcia edukacyjnego.
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

#FunduszeUE

Language/Язик »