Zadanie 2 – kolejna grupa

Szanowni Państwo!
Chcemy poinformować, że kolejna grupa rozpoczęła Zadanie 2. Wsparcie w ramach kompetencji
cyfrowych. Zajęcia będą trwały 96h dydaktycznych i obejmą m.in. takie zagadnienia jak:

 1. Obsługa MS Word;
 2. Obsługa MS Excel;
 3. Obsługa MS PowerPoint;
 4. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja;
 5. Prowadzenie korespondencji mailowej służbowej i prywatnej.
  Wsparcie ma na celu umożliwienie Uczestnikom/-czkom projektu nabycie umiejętności/kompetencji
  podstawowych lub osiągnięcie szerszego zestaw umiejętności, wiedzy i kompetencji związanej z
  obsługą komputera i poruszania się po internecie.
  Dodatkowo Uczestnicy z 2 grupy językowej podchodzą właśnie do egzaminu na poziomie A1, który
  zweryfikuje ich wiedzę z języka polskiego.
  Wszystkim życzymy powodzenia!

#FunduszeUE

Language/Язик »