Informacja 05.04.2024

Mili Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęła się realizacja kolejnych grup w ramach Zadania 4. Wsparcie w ramach podstawowych umiejętności/kompetencji. Zgodnie z zapotrzebowaniem określonym na etapie I Diagnozy, zostały dobrane dwa moduły z przedstawionych poniżej sześciu:

  1. Tworzenie pism urzędowych oraz wypełnianie formularzy urzędowych.
  2. Tworzenie listu motywacyjnego i CV-Przygotowuje informacje niezbędne do udzielenia.
  3. Pozyskiwanie i przetwarzanie treści reklamowych i promocyjnych z różnych źródeł.
  4. Korzystanie ze stron internetowych i serwisów społecznościowych.
  5. Planowanie i prowadzenie domowego budżetu.
  6. Prowadzenie kalkulacji na potrzeby remontowo-budowlane oraz przygotowanie do remontu.

Wszystkim Uczestnikom/-czkom życzymy miłej pracy!

#FunduszeUE

Language/Язик »