Diagnoza – Etap II i III

Mili Państwo!
Z przyjemnością chcemy poinformować, że w najbliższych dniach odbędą się kolejne zajęcia z
„Diagnoza – Etap II i III” dla kolejnych dwóch grup, zarówno z Lublina, jak i z Lubartowa.
Diagnoza, prowadzona przez doświadczonego doradcę zawodowego, ma na celu określenie poziomu
posiadanych umiejętności podstawowych u diagnozowanych osób oraz potrzeb edukacyjnych w
zakresie ich poprawy i służy odpowiedniemu dostosowaniu indywidualnego wsparcia edukacyjnego.
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

#FunduszeUE

Language/Язик »