Start projektu

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować o rozpoczęciu realizacji projektu ” Lubelskie Centrum Edukacji”. Projekt realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracyjnym WINDA. Projekt realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.Zakres interwencji: Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych (z wyłączeniem infrastruktury). Działanie 10.6 Uczenie się osób dorosłych. Priorytet X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Projekt współfinansowane są ze środków UE w ramach EFS+.

Do udziału w zapraszamy osoby dorosłe: pracujące, zamieszkujące lub przebywają na terenie woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów KC, które posiadają umiejętności podstawowe odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia.
Zgłoś z własnej inicjatywy chęć podniesienia, uzupełnienia swoich umiejętności, kompetencji, a MY się tym zajmiemy!

Zapraszamy w szczególności:

 • Osoby starsze-+60,
 • Osoby o niskich kwalifikacjach,
 • Osoby z niepełnosprawnościami,
 • Osoby dorosłe, korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z masowym napływem wysiedleńców z Ukrainy

Zapewniamy:

 1. Diagnoza umiejętności mająca na celu określenie poziomu posiadanych umiejętności podstawowych oraz potrzeb edukacyjnych w zakresie ich poprawy i służąca odpowiedniemu dostosowaniu indywidualnego wsparcia edukacyjnego.
 2. Wsparcie w ramach kompetencji cyfrowych.
 3. Wsparcie w ramach kompetencji językowych dla osób z Ukrainy.
 4. Wsparcie w ramach podstawowych umiejętności/kompetencji.

a ponadto:

 • materiały szkoleniowe w dostępne w formie elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu,
 • zewnętrzny egzaminy z języka polskiego,
 • serwis kawowy oraz obiad w trakcie trwania zajęć grupowych
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/kursu
 • zapewniamy możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego, asystenta osoby z niepełnosprawnością ruchową oraz możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.
 • dokumenty rekrutacyjne są dostępne formie elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu.
 • Biura projektu dostosowane architektonicznie do osób z niepełnosprawnościami: tj. szerokość drzwi – 90 cm, oznaczenie tras, brak stopni i progów, możliwość pokonania schodów dzięki szynom najazdowym, dzwonek przed wejściem do budynku, możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej, parking, w tym miejsca postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
W najbliższym czasie zostają upublicznione dokumenty rekrutacyjne.
Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie i zapoznania się z Naszą stroną!

#FunduszeUE

Language/Язик »